Jesteś tutaj:    START / PRZYKŁADOWE SENTENCJE

PRZYKŁADOWE SENTENCJE

Ave Maria

Jezu, ufam Tobie

Spoczywaj w pokoju

Pamięć nie umiera

Na zawsze w naszych sercach

Niech spoczywa w pokoju

Bóg jest miłością

Na zawsze z Panem

Śpij Aniołku

Bóg tak chciał

Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą...

Żyjecie w naszych sercach

Prosi (proszą) o modlitwę

Twoja wola stała się Panie

...Boże, tak żal...

Oczekuje na zmartwychwstanie

Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem

To nie był czas, to nie była pora

Pokój jego duszy

Bóg sam wybrał czas

Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.

Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.

Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.

Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

Odszedłeś (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.

Pamięć pozostała

Pamięć jest droższa od słów

... pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali...

Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.

Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

Przyjmij mnie Panie

Na zawsze w naszej (w mej) pamięci

Nigdy nie zapomnimy Ciebie

NON OMNIS MORIAR

Umarłeś po to, aby żyć.

Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze komuś najbliższemu

Proszą o Zdrowaś Mario

Bądź wola Twoja, Panie

W krzyżu zbawienie

Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.

Śmierć to samotność i wolność ostatnia

MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.

Tu spoczywa...

Miejsce spoczynku...

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.

Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny "Pokój Ci wieczny".

"Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie..." Karol Irzykowski

"Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści."

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

"Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki."

"Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie." Ewangelia wg. Św. Jana

"Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie."

"Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi."

"Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem ... wróci."

"Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce."

"W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele."

"Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez."

"Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze."

"Przechodniu! stań na chwilę, czcij te ostatki, Tu płaczą: mąż cnej żony, dzieci dobrej matki. Co mieli najdroższego w tym grobie się mieści, Śmierć im wszystko zabrała -- nie wzięła boleści".

Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

Bardziej niż my ukochał Bóg jedyną naszą córeczkę i zabrał ją do Siebie w czwartej wiośnie życia.

Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

Łaska Twa, o Boże, cenniejsza niż życie.

O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.

Przechodniu, westchnij do Boga.

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie

Żyłam bo chciałeś, umarłam bo kazałeś. Zbaw Jezu, bo możesz.

Magnificat anima mea Dominum.

Jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy że równie z Chrystusem żyć będziemy.

Choć się rozpadło me ciało, siłą mej duszy i skarbem moim jest Bóg na wieki.

Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

Panie, prowadź mnie w światłości.

Wstanę i pójdę do mego Ojca (Łk 15,1 8 ).

Łaska Twa Boże cenniejsza nad życie.

Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

Przechodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie czeka ta sama droga.

"Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce." Psalm 28:7

Przyjmij mnie Panie

"Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie." Ewangelia wg. Św. Jana

Czeka tu na zmartwychwstanie.

O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.

Za dobroć serca i poświęcony trud ,niech was w nagrodę przyjmie Bóg.

Bolesne było nasze rozstanie, lecz taka wola Twoja była Panie

Bóg cię powołał do Królestwa nieba, z Jego wolą pogodzić nam się trzeba.

Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny "Pokój Ci wieczny".

Kto Lubił to wspomni, kto kochał nie zapomni.

Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy, niech takim pozostanie w sercach naszych.

Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.

Żal mój bezmierny cichą łzą się sączy, umilknie wówczas gdy nas bóg znów złączy.

Żeś serce miała kochające czyste - Przyjmie cię Chryste.

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." Ks. Twardowski.

"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna." Czesław Miłosz

"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem." Gabriel Garcia Marquez.

Pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali.

Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Tu spoczywają Ci, którzy byli dla nas najdrożsi.

Co mnie spotkało, Ciebie nie minie. Ja jestem w domu, a Ty w gościnie.

Odeszliście nam z oczu, ale nigdy z serc.

To tutaj mogiła całe nasze szczęście przykryła.

Odpocznę i wstanę.

Pozostał miłości cień.

Zaszło słońce jej, choć był dzień jeszcze.

Czas przemija, a miłość jest wieczna.

Byłaś mi celem, wzorem wierności i osłodą życia, czystością serca.

Nie płacz nad moim grobem. Mnie tam nie ma. Ja nie umarłem.

W krainie ducha nie ma pożegnań.

Odwiedził nas anioł, wypełnił miłością.

Nie umarła dzieweczka, ale śpi.

Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.

Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie

Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.

Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Śmierć to samotność i wolność ostatnia

Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

Nigdy nie zapomnimy Ciebie

Pamięć jest droższa od słów

Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.


Oddział Gryfice

ul. Niekładzka 3b
72-300 Gryfice

zobacz na mapie
Oddział Karlino

ul. Koszalińska 87
78-230 Karlino

zobacz na mapie
Szybki kontakt

+48   601 927 564
biuro@kamieniarstwomackowiak.pl

zobacz na mapie
Strony internetowe Kamieniarstwo Maćkowiak   © 2013 | Wszystkie prawa zastrzeżone